MISSIE EN VISIE

Missie: waarom bestaan wij?

Ons doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren, soms door te werken met jongeren zelf, soms door volwassenen te ondersteunen die dagdagelijks met jongeren in contact komen.

We willen daarbij inzetten op thema’s die volgens ons van doorslaggevend belang zijn in de ontwikkeling tot een evenwichtige volwassene. Je vindt bij ons dus veel aandacht terug voor zelfbeeld, emotieregulatie, samenlevingsbewustzijn en het nastreven van je eigen doelen.

Onze manier van werken is er altijd één van dialoog en uitwisseling, het aanreiken van alternatieven.  Bij ons geen opgeheven vingertje, of geen harde hand. Wijzelf, of volwassenen in het algemeen, zijn geen alwetenden die jongeren het juiste pad moeten tonen. Wel zijn we begeleiders, compagnons de route, die processen faciliteren. Net deze houding willen we graag meegeven aan professionals die met jongeren werken, en de tools om dat te realiseren.

Waarin zin wij uniek? Of minstens: wat is onze sterkte? We maken het concreet. Bij ons geen uitvoerige theoretische uiteenzettingen. De theorie zit verwerkt in de tools. Op een no-nonsens manier zetten we in op cognitieve en mentaal-actieve technieken en methodes. Zo hopen wij inspiratie te kunnen bieden aan wie daar naar op zoek is.

Onze missie:

Bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, door het aanreiken van concrete technieken en methodes, die inzetten op positieve groei.

Voor wie willen wij iets betekenen?

Er zijn in onze samenleving ongelooflijk veel mensen die, op professionele wijze, werken met jongeren. Leerkrachten bijvoorbeeld, maar ook jeugdwerkers, begeleiders in de jeugdhulp, coaches of therapeuten. Al deze mensen leveren een onwaarschijnlijke bijdrage aan onze maatschappij, en elk van hen kan de volwassene zijn die het verschil maakt in het leven van deze of gene jongere.

Toch is het vaak ook niet gemakkelijk om steeds opnieuw de kracht en de inspiratie te vinden om positief gericht te blijven op de evenwichtige ontwikkeling van alle jongeren. Niet voor alle jongeren loopt de zoektocht naar de eigen identiteit vlot. Sommigen doorlopen een meer hobbelig parcours. Zij hebben het veel moeilijker met het (uit)vinden wie ze werkelijk zijn, wat hen boeit, … Zij hebben extra steun en aandacht nodig in hun moeilijke zoektocht.

En dan kan ook de professional een beetje extra steun gebruiken. Niet alles zelf moeten uitvinden, niet alles zelf moeten testen, maar beroep kunnen en mogen doen op ervaringen van anderen. Zodat je je geen eenzame strijder hoeft te voelen, maar geruggesteund wordt om elke dag opnieuw deze belangrijke verantwoordelijkheid te dragen.

Het zijn deze mensen voor wie wij in eerste instantie van betekenis willen zijn. Hen bijstaan in het zoeken naar manieren om jongeren zichzelf en hun wortels te laten ontdekken en heruit te vinden via een waaier aan reflectie-oefeningen. Hen ondersteunen in hun zoektocht om op een verbindende manier aan de slag gaan met jongeren, zodat zij hun wortels kunnen omarmen en boven zichzelf uit kunnen stijgen.

Als vormingscentrum willen we mensen in hun kracht zetten en hen tools aanreiken om zelf zaken aan te pakken. We willen organisaties helpen om zich op een positieve manier te ontwikkelen. We bieden een groot aanbod vormingen voor zowel individuen als organisaties.

Visie: ons hoger doel en onze idealen

Wortels & Vleugels vertrekt vanuit de idee dat iedereen nood heeft aan stevige wortels die je de kracht geven om te groeien, en aan sterke vleugels die je brengen naar waar je wil zijn. Opgroeien betekent op zoek gaan naar die wortels, en naar manieren om op eigen kracht te vliegen, met sterke vleugels.

Opgroeien naar volwassenheid is geen gemakkelijke periode en dat willen/ kunnen we er ook niet van maken. Maar het is wel de periode waarin verandering mogelijk is in de levens van jongeren. Het is de periode waarin, mits voldoende hefbomen, opstapjes kunnen worden gecreëerd naar een versterkte identiteit en volwassenheid. Voor elke jongere die al eens een “struggle” doormaakt, en dat zijn er heel wat.

In ons maatschappijbeeld krijgen jongeren de kans zich te ontwikkelen, en vinden zij volwassenen die hen daarbij helpen. De vele volwassenen wiens professionele taak het is om jongeren te helpen (op)groeien, doen dit vanuit een positieve blik op de toekomst. Volwassenen met deze moeilijke taak voelen zich daarbij zodanig gesteund dat ze die maatschappelijke opdracht vervullen met veel energie. Zelfs als het pad wat moeilijker wordt, hebben ze hulpbronnen om te benutten.

Volwassenen en jongeren zetten samen in op (het aanleren van) nieuwe inzichten en vaardigheden, en op (gedrags)alternatieven om moeilijke situaties aan te pakken. Jongeren laten groeien op deze vlakken kan er voor zorgen dat ze minder vastlopen met zichzelf, in relaties met anderen, op scholen, in werkplaatsen… Het moet hen beter in staat stellen om een plaatsje te vinden in de samenleving dat bij hen past en waar ze zich goed bij voelen. De weg daarnaartoe is de weg die het beste bij hen past, zij het een verkennende, een creatieve, een cognitieve of een fysieke manier.

Dit beeld is onze poolster, het doel waarop wij ons willen richten.

Onze visie:

Ervoor zorgen dat jongeren de kans krijgen stil te staan bij zichzelf, tools krijgen aangereikt om zich positief te ontwikkelen en om in te zetten op hun eigen krachten en verantwoordelijkheden.

Kernwaarden: welke waarden als toetssteen?

Waarden kiezen die correct weerspiegelen waar je voor staat is geen simpele opdracht. Moeilijk gaat ook, dachten we, en zo kwamen we op deze vijf kernwaarden: bewustzijn, ontdekken, persoonlijke ontwikkeling en groei, doelgerichtheid, verbinding. We leggen graag uit waarom.

Zelfkennis en zelfvertrouwen: geloof in jezelf

Vertrekken doen we steeds vanuit het geloof in jezelf. Geloven in jezelf is een motor, die je vooruit kan bewegen. Pas als je er zelf van overtuigd bent dat iets kan (veranderen), ben je geneigd om hier stappen in te ondernemen.

Inzicht en mentale kracht: aan het stuur van je lichaam en geest

Bewust zijn van jezelf betekent je bewust worden van wat je kan met je geest én met je lichaam. Je denken en je lichaam staan in verbinding met elkaar. Beide (manieren van werken) kan je inzetten om je (zelf)bewustzijn te vergroten.  

Verkenning van mogelijkheden

Samen met jongeren of professionals gaan we op zoek naar talenten, krachten en kwaliteiten die helpen het eigen potentieel te vergroten, om optimaal te kunnen functioneren en jezelf te kunnen ontplooien.

Openheid en beleving

We stimuleren het ontvankelijk  zijn voor nieuwe dingen, open te staan om bij te leren en onbekende paden te betreden om zo te kunnen inzetten op persoonlijke ontwikkeling en groei.

Verandering = positief

Mensen zijn van nature eerder bang voor verandering. Ze laten zich tegenhouden door een behoefte aan zekerheid of angst om te falen. Toch is verandering onvermijdelijk. De vraag is niet of, maar wanneer er verandering op zal treden. Zaak is dan ook om vooral te werken aan positieve verandering.

Gericht op wat je kan veranderen

Er zijn zaken waar we wel controle over hebben en zaken waar we geen controle over hebben. Je druk maken om wat je niet kan veranderen, geeft je alleen maar stress. Probeer om los te laten wat je niet kan veranderen. Pak aan wat je wel kan veranderen. Je kan de golven niet vermijden. Je kan wel leren surfen.

Veerkracht: Fouten maken mag

Een parcours is nooit foutloos; onderweg kom je valkuilen tegen. Goed leren omgaan met je valkuilen, kan je doen groeien. Maak je een fout: onderzoek dan wat fout ging. Valkuilen kan je zien als uitdagingen om iets bij te leren.  

Weten waar je naartoe wil

Als we ‘gewoon maar iets doen’, zonder dat we weten waar we naartoe willen, ondervinden we vaak dat het parcours lastig is. Je geraakt moeilijk vooruit. Het behalen van een doel is op die manier een bijna onmogelijke opdracht. Tijdens een autoslipcursus wordt geleerd om niet naar het obstakel te kijken, maar naar de weg die je wil volgen met de auto. Van zodra je kijkt naar het obstakel, rij je er tegen. Probeer dus het stuur van je auto goed te bedienen. Verleg je aandacht naar waar je van droomt, naartoe wil gaan en je ‘rijdt’ deze richting uit.

Vrijheid en eigenheid

Bij het werken met doelen vinden we het belangrijk dat jij zélf de vrijheid krijgt om jouw doelen te bepalen. Het stellen van eigen doelen zorgt er voor dat je meer gemotiveerd bent en zo zal je je doel gemakkelijker bereiken

Nooit te klein om een verschil te maken

Bij Wortels & Vleugels geloven we niet dat ‘de wereld je overkomt’. Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, dan heb je nog geen nacht gespendeerd met een mug in je kamer. Belangrijk is om jezelf bewust te zijn (en dat ook laat blijken) van de invloed die je hebt op jezelf en op anderen. Je gedrag en je keuzes raken aan jezelf én aan anderen. Hoe je naar iets kijkt, heb je zelf in de hand. Je kan dus zelf – voor een deel – bepalen hoe jouw wereld zich ontwikkelt. 

Ontmoeten en uitwisselen

Geen mens is een eiland. In onze levens ‘raken’ we andere mensen. We ontmoeten anderen, treden met hen in contact en wisselen ideeën met hen uit. Het contact met anderen is een belangrijk onderdeel van wie we zijn en zullen worden. Het laat ons groeien, omdat het ons uitdaagt. Om onze mening te geven bijvoorbeeld, of om te luisteren naar iemand anders en te proberen hem/ haar te begrijpen. Anderen ontmoeten maakt ons rijker.

 

Samen sterk

Twee weten meer dan één. Belangrijker dan de vraag wie de beste is of wie het meeste kan, is de vraag hoe je samen kan werken om tot de best mogelijke resultaten te komen. Op die manier benutten we het meest de ervaring, kennis en kunde van eenieder, en geraken we verder dan zelfs de meest briljante leider die in zijn eentje beslissingen neemt. Op een gelijkwaardige manier in contact leren gaan met anderen en samen creëren is een levenskunst, de moeite waard om te leren.

Contacteer ons: